Τα νέα μας

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ 2019

Αναρτήθηκαν σήμερα, 10.05.2019, τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του
Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019.

Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών
Μητρώων και Πινάκων από την 13.05.2019 και ώρα 08:00 μέχρι την
15.05.2019 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε
σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται
στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 16.05.2019 και ώρα 14:00.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται
και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 28210 39270, 2815 202413 και 6932 818172 με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και τα ΑΜΚΑ των παιδιών για να κάνετε την κράτηση σας σε όποιο από τα 6 δεκαπενθήμερα εσείς επιθυμείτε.

Κατασκηνωτικές Περίοδοι ΟΑΕΔ

1) 16 Ιουνίου – 30 Ιουνίου
2) 23 Ιουνίου – 7 Ιουλίου
3) 9 Ιουλίου – 23 Ιουλίου
4) 16 Ιουλίου – 30 Ιουλίου
5) 1 Αυγούστου – 15 Αυγούστου
6) 8 Αυγούστου – 23 Αυγούστου

Δείτε παρακάτω τα προσωρινά αποτελέσματα:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ