Τα νέα μας

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ 2020

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2020 του Οργανισμού.

Δικαιούχοι

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 2821039270, 2815202413, και 6932818172 με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για να κάνουμε την προ-κράτηση σας σε όποιο από τα δεκαπενθήμερα εσείς επιθυμείτε.

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων, από την 16.06.2020 και ώρα 08:00 μέχρι την 18.06.2020 και ώρα 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ενστάσεις των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) μέχρι την 19.06.2020 και ώρα 14:00.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ενστάσεις των παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/kataskenotiko-programma-2020

Κατασκηνωτικές Περίοδοι ΟΑΕΔ για το 2020

Α) 1 Ιουλίου – 15 Ιουλίου
Β) 16 Ιουλίου – 30 Ιουλίου
Γ) 1 Αυγούστου – 15 Αυγούστου
Δ) 16 Αυγούστου – 30 Αυγούστου

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ